UPK Team

Shvydkyi Serhii

Shvydkyi Serhii / Commercial Director

+38(050) 359 94 99

Dravetzcky Volodymyr

Dravetzcky Volodymyr / Sales manager

+38(095) 138 07 80

Nykitenko Myroslava

Nykitenko Myroslava / Sales manager

+38(066) 192 60 16
Symonenko Andryi

Symonenko Andryi / Sales manager

+38(050) 394 91 19

Morgun Oleksandr

Morgun Oleksandr / Sales manager

+38(050) 355 25 03

Need help?