УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ

… МИ ТВОРИМО АРТЕРІЇ ЖИТТЯ!

Компанія «Укрполімерконструкція» є одним з найбільш знаних виробників поліетиленових труб , має власну торгову марку та вже 17 років займає чільні позиції на ринку полімерних виробів України, підтверджуючи свою стабільність та репутацію надійного вітчизняного виробника. Компанія однією із перших розпочала екструзію поліетиленових труб для будівництва інженерних мереж різного призначення . Зараз це підприємство є одним із найбільш потужних виробників поліетиленових труб для водогонів та водовідведення , газопроводів, напірної та безнапірної каналізації, систем пожежогасіння, систем зрошення, монолітного будівництва та прокладення кабелів зв ’ язку на вітчизняному ринку .УПК

Історія виробництва

Промислове виробництво поліетиленових труб для водопостачання розпочалося ще в 1995 році , а вже в 1997 підприємство, одним із перших в Україні, розпочало промислове виробництво поліетиленових труб для газопостачання . Наразі заводом «Укрполімерконструкція» випускається поліетиленова труба для газопостачання діаметром від 16 до 400 мм SDR-11 і SDR-17,6. Завод також виробляє поліетиленові труби різного призначення з ПЕ 100 максимальний діаметр яких становить 630 мм .
У 2007 році ТОВ «Укрполімерконструкція» проведено модернізацію виробництва та введено в експлуатацію новий завод потужністю переробки 8 тис . тонн поліетиленової сировини на рік в смт . Баришівка , Київської області . Завод обладнано 8 сучасними виробничими лініями . Продукція заводу виготовляється з поліетиленової сировини провідних виробників членів Асоціації ПЕ 100+ (Borealis, Sabic, Borouge і т . д .).УПК

Досконалість – наше кредо і наша мета

– Наша компанія безперервно удо – сконалює контроль якості виробленої продукції , – говорить генеральний ди – ректор Олександр Верба . – Зокрема на – ми впроваджено систему менеджменту якості . Завод « Укрполімерконструкція » має власну випробувальну лабораторію , оснащенусучасним устаткуванням для проведення випробувань та сертифі – кована згідно із вимогами державної системи УкрСЕПРО ( ДП « Укрмет – ртестстандарт », свідоцтво про атеста – цію No ПТ -134/120 ВІД 13.04.2012 р .). Лабораторія виконує як вхідний контр – оль якості поліетиленової сировини , так і контроль якості готової продук – ції . Виконуються не тільки необхідні згідно ДСТУ приймально – здавальні та періодичні випробування , але і фа – культативні випробування , зокрема на стійкість до тріщин . Наслідком цього є постійний ефективний контроль на всіх етапах виробництва , починаючи від ви – користання тільки найкращої сировини до випуску готової продукції , що відпо – відає найвищим стандартам якості .
Про якість виробленої продукції свідчить вже те , що продукція підпри – ємства застосовувалася при проведенні реконструкції НСК « Олімпійський » та прилеглих територій в рамках підго – 49 ІННОВАЦІЇ Ж К Г ЖОВТЕНЬ, 2012 Обладнання – товки до чемпіонату Європи з футболу Євро -2012.

Від спорткомплексу до «Кока-кола»

Окрім того , поліетиленова труба ви – робництва « Укрполімерконструкція » застосовувалася:
При будівництві та реконструкції великих транспортних вузлів ( між – народний аеропорт « Бориспіль », Іл – лічівський порт , залізничні вокзали м . Києва );
При будівництві та реконструкції крупних спортивних , торгово – розва – жальних та логістичних центрів Цен – тральної та Східної України (« Донбас Арена », Логістичний центр ТОВ « МЛК » в Києво – Святошинському районі );
При реконструкції систем водопос – тачання та водовідведення теплоелек – тростанцій та інших енергетичних під – приємств ( Іванківська ТЄС );
При будівництві житлових масивів у Київській , Дніпропетровській , Одесь – кій областях ( зокрема « Комфорт – Таун », « Паркове містечко », житловий масив « Чайка » – напірний водовід Ø560 мм );
При будівництві та реконструкції вну – трішніх майданчикових мережкрупних підприємств металургійної , хімічної , гірничо – збагачувальної та інших га – лузей промисловості ( ПАТ « Орджоні – кідзевський гірничо – збагачувальний комбінат », ПАТ « Краснодонвугілля », « Ворскла сталь », ДТЕК « Свердлован – трацит », Дніпропетровський ЮГОК );

УПК

При проведенні газифікації сільської місцевості вКиївській , Чернігівській , Хмельницькій , Житомирській та ін – ших областях ( прокладка газопрово – дів високого та середнього тиску діа – метром 110 – 350 мм );
При будівництві та реконструкції мереж водопостачання та каналізації водоканалами Київської , Донецької , Ровенської , Дніпропетровської та ін – ших областей ;
При реконструкції вже існуючих та будівництві нових підприємств харчової промисловості ( маслосир – завод Шосткінський ГМК , Мирго – родський завод мінеральних вод , корівник ТОВ « Українська молочна компанія » в с . Великий Круполь , за – вод « Кока – Кола »);
При будівництві та реконструкції ін – женерних мереж підприємств палив – но – енергетичної галузі ( Макарівська ГНС , Мелітопольська ГНС ).
Компанія « Укрполімерконструкція » не зупиняється на досягнутому безпе – рервно удосконалюючи менеджмент якості , менеджмент ризиків , технології та організацію виробництва , стандар – ти корпоративної та соціальної відпо – відальності , впроваджуючи сучасні інструменти та кращі практики ме – неджменту , апробовані провідними західними компаніями , проводить ре – гулярне навчання , підвищення рівня знань і кваліфікації виробничого та адміністративного персоналу .УПК
 
■ Довідка:
Звернутися за порадою чи консультацією з технічних питань ви можете безпосередньо до : ТОВ « Укрполімерокнструкція », 07501, Київська обл ., смт . Баришівка , вул . Торф ’ яна , 28, Денісов Олександр Анатолійович , технічний директор Тел . +38 044 587 72 13, 04576 5 14 31 e-mail: barishevka@upk.ua З питань продажу ви можете звернутись до : ТОВ « ТД Укрполімер – конструкція », 02093, м . Київ , вул . Бориспільська , 26 Д Тел . + 38 044 568 33 99, 566 02 13 e-mail: upk@upk.ua

Потрібна допомога?